Skolor

Grundskolor:

Åsebro skola, Åsebro
Förskola (5-åringar), förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem.

Karolinerskolan, Dals Rostock
Förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem.

Åsens skola, Åsensbruk
Förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem.

Fagerlidsskolan, Mellerud
Förskola (5-åringar), förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem.

Nordalsskolan, Mellerud
Förskola (5-åringar), förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem.

Rådaskolan, Mellerud
Årskurs 7-9 samt grundsärskola.

Gymnasieskola:

Dahlstiernska gymnasiet, Mellerud
Program: barn- och fritid, estet inriktning musik, Dahlstiernska programmet (specialutformat lärlingsprogram) samt individuella programmet.

För övriga gymnasieprogram har Melleruds kommun ett samarbetsavtal med Fyrbodals kommunalförbund.

Gymnasium
Dahlstiernska gymnasiet invigdes hösten 2002. Skolan är ihopbyggd med Kulturbruket på Dal och Rådaskolan.
Teckning av Karolinerskolan
Karolinerskolan invigdes 1956.
Barn som gungar
Fysisk aktivitet på rasten.
Barn vid bänk utomhus
Eller kanske ta det lite lugnare.
Uppehållsrum
Del av Rådaskolans uppehållsrum.
Sidan uppdaterades 17 december 2021