Dalskogs kyrka

Den nuvarande kyrkan i Dalskog invigdes 1750. Den ersatte en mindre kyrka från 1650. Men det fanns en äldre kyrka här. 1583 omnämns i en skrift att kyrkan i Dalskog låg öde. Hur gammal denna övergivna kyrka var vet ingen, men dopfunten i den nuvarande kyrkan är från 1200-talet.

Kyrkan har restaurerats och genomgått flera ändringar . Tegeltaket byttes mot skiffer 1788, 1880 fick man sin första orgel, en orgel som nu finns att beskåda på Historiska muséet, 1916-1922 byggdes kyrkan till och 1939 förminskades fönstren och den nuvarande orgeln kom.

Förutom dopfunten är den övre delen av altartavlan, från 1717, och predikstolen, 1670, överflyttade från den gamla kyrkan.

I Dalskogs kyrka hålls varje år, inför älgjakten, en så kallad Älgmålsbön. Kyrkan har också använts för skivinspelningar av bland annat Alban Faust.

Dalskogs kyrka

Dalskogs kyrka. Huvudentrén ligger på andra sidan kyrkan.

Karta över Dalskogs kyrka

Takmålning

Takmålningarna utfördes av Hans Georg Schüffner 1759.

Altartavla

Altartavlan.

Klockstapel

Klockstapeln

Sidan uppdaterades 20 september 2021