Digital förslagslåda

Den digitala förslagslådan har ersatt möjligheten att lämna medborgarförslag. Syftet är att göra det enklare för medborgare att lämna förslag på vad som kan förändras eller förbättras inom kommunen. Varje förslag utreds och redovisas kvartalsvis för våra politiker som sedan tar beslut om vilka som kan genomföras, behöver vidare utredning eller som avslås. 

Vad kan mitt förslag handla om?

Förslaget kan handla om allt som kommunen ansvarar för såsom gator och torg, demokratifrågor eller omsorg. Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller bryta mot lagen. Det får heller inte handla om personliga ärenden eller beslut som gäller enskilda personer, som att ge bygglov eller försörjningsstöd. Om det gäller felanmälan, exempelvis trasig gatubelysning eller hål i vägar så hänvisar vi istället till: Felanmälan - Melleruds kommun

Lämna förslag

Förslaget lämnas in via e-tjänsten Digital förslagslåda. Om du inte har möjlighet att lämna förslaget digitalt kan du komma in på Medborgarkontoret i Mellerud för att få hjälp.

Vad händer när mitt förslag skickats in?  

Ditt förslag utreds av den förvaltning som berörs av förslaget. Förslagen redovisas i januari, april, augusti och oktober för våra politiker som beslutar om vilka förslag som kan genomföras, behöver vidare utredning eller som avslås. På hemsidan kan du följa ditt ärende.

Förslaget blir offentligt

Ditt förslag registreras i kommunens diarium, där varje medborgare har möjlighet att ta del av det. 

Förslagslåda