Synpunkter

Vi eftersträvar en öppen dialog med medborgarna och vi vill gärna att du ställer frågor och diskuterar med oss. Alla som är folkbokförda i Melleruds kommun kan lämna medborgarförslag. Det går också bra att lämna synpunkter eller felanmäla i våra system. Detta är saker som inte kräver särskild utredning utan kan undersökas snabbare än medborgarförslag. Naturligtvis går det också bra att e-posta eller ringa en politiker eller en medarbetare.

Pratbubblor

Är det något som är trasigt, behöver lagas, eller kan innebära risk för att någon skadas kan du göra en felanmälan. Det kan handla om trasig gatubelysning, nedfallande träd med mera. Är det något som är akut ringer du Medborgarkontoret under kontorstid och övriga nummer efter kontorstid beroende på vad din fråga gäller. 

Synpunkter, klagomål och beröm kan hjälpa oss göra kommunens verksamhet bättre. En synpunkt är en åtgärd som inte är akut, ingen kommer göra sig illa om det inte åtgärdas men det kan upplevas trevligare. 

Detta är saker som inte kräver särskild utredning utan kan undersökas snabbare än medborgarförslag. Om det är en synpunkt som är genomförbar kommer den tas om hand. En synpunkt kan exempelvis handla om önskemål att sätta upp belysning på kommunal mark eller flytta en hundlatrin från en lyktstolpe till en annan. Här kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm till våra verksamheter som arbetar med 

Fritidsladdning och föreningsstöd

Färdtjänst, parkerings- och lotteritillstånd

Individ- och familjeomsorg

Konferenslokaler

Skolskjutsar

Torghandel

Turistbyrå

Utbildning inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vård och omsorg

Vi tar emot medborgarförslag via kommunens e-tjänst. Medborgarförslag ska avse frågor som utvecklar kommunen, som tillför något som inte redan finns och gynnar fler medborgare. Medborgarförslag kräver utredning och ska besvaras inom ett år. Om du inte kan använda kommunens e-tjänst kan du komma in till kommunhuset, legitimera dig och få hjälp att lägga in förslaget. Från 15 mars vill vi alltså inte längre få in medborgarförslag via post eller e-post.

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Om du vill ha direktkontakt med dina förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till dem på vår hemsida.

Förtroendevalda i Melleruds kommun

Sidan uppdaterades 7 mars 2022