Kultur och värderingar

Vi vill att Melleruds kommun ska vara en bra plats att bo, arbeta och verka i. Därför arbetar vi för att utveckla kommunen för framtida utmaningar. I arbetet har vi hjälp av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Melleruds kommun ingår tillsammans med åtta andra kommuner, från Storuman i norr till Sölvesborg i söder, i SKL:s utvecklingsnätverk ”Utveckling av kultur och värderingar”.

Vårt mål är att vi, medborgare, medarbetare och politiker, tillsammans ska utveckla samhällskulturen.
Det första steget i detta arbete var att beskriva hur vi ser på Melleruds kommun. Vi behövde då få kunskap om vad medborgarna sätter värde på, både personligen och i samhället. 700 medborgare inbjöds att tycka till om kommunen genom en enkät. Denna enkät kunde göras via webben eller som pappersenkät. Enkäten bestod av tre frågor som besvarades genom att ur en ordlista välja de tio ord som bäst beskriver det man upplevde. Den genomfördes första kvartalet 2012.

Under samma period som medborgarna tyckte till, fick även runt 1 000 medarbetare i Melleruds kommun och våra 41 folkvalda Kommunfullmäktigeledamöter svara på enkäten. Mätningen gav svar på hur kulturen ser ut i Mellerud sett utifrån de tre perspektiven medborgare, medarbetare och förtroendevalda.

Resultatet av enkäten är en beskrivning av den kultur och de värderingar finns just nu i Melleruds kommun, och vilka värderingar vi vill ska prägla kommunen i framtiden. Detta blir grunden till ett fortsatt arbete med förbättringar, att förändra det som inte fungerar och att medvetet lägga till det som kanske saknas. Men det handlar också om att bevara det som vi är stolta över.

Det viktigaste i vårt arbete med kultur och värderingar är den dialog som följer efter att vi fått resultatet från enkäten. En dialog som handlar om hur vi kan göra Melleruds kommun ännu bättre. Olika träffar kommer att anordnas i kommunen där medborgare bjuds in till dialog. Syftet är att Melleruds kommun ska utvecklas både som serviceleverantör och demokratiaktör. Det gör vi bäst om vi arbetar tillsammans!

Sidan uppdaterades 12 maj 2023