Valberedningen

Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en valberedning med sju ledamöter och sju ersättare.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag av val av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval.

Kontaktuppgifter
Sidan uppdaterades 28 oktober 2022