Klöveskogs kyrka

Formellt är Klöveskogs kyrka ett kapell, det vill säga en kyrkolokal som inte har en egen församling. Klöveskog tillhör Grinstad församling, men liknar mer Bolstad kyrka. När kyrkan byggdes var Grinstad och Bolstad ett pastorat.

Bygget av Klöveskogs kyrka bekostades av insamlade medel. Den invigdes 1934. Till skillnad från många andra kapell har den en egen kyrkogård.

Både i kyrkan och på kyrkogården blir man påmind om närheten till Vänern. Många av de som ursprungligen bodde i området var skeppare eller fiskare.

Klöveskogs kapell

Klöveskogs kyrka är vackert belägen i ett skogsparti nära Hjortens Udde.

Karta över Klöveskogs kyrka

Altartavla

Altartavlan föreställer Jesus på korset.

Votivskepp

Votivskeppet är en gåva.

Dopfunt

Dopfunten skiljer sig från övriga dopfunter i Mellerudskyrkorna.

Sidan uppdaterades 21 september 2021