Kommunvapnets historia

Vapnet fastställdes av Kunglig Majestät den 17 maj 1963 för dåvarande Melleruds köping. Vapnet övertogs av Melleruds kommun då denna bildades den 1 januari 1969.

Vapnet har följande blasonering (beskrivning):
I fält av silver en blå stolpe, belagd med en liljekonvaljestängel av silver och åtföljd av två utåtriktade blå stridsyxor.

Stridsyxan är ett av det norska helgonet S:t Olofs attribut. Holms kyrka från medeltiden, (dåvarande Melleruds köping låg inom Holms församling) helgades åt detta helgon.
Liljekonvaljen är hämtad från den adliga ätten Stakes vapen. Ätten Stake har ägt stora gårdar inom Holms socken och finns även bland kyrkans donatorer.

Melleruds kommunvapen kan i särskilda sammanhang användas utanför den kommunala verksamheten. För kommersiellt användande krävs godkännande av kommunchefen.

Melleruds kommunvapen
Sidan uppdaterades 16 november 2021