Eds skola

Eds gamla skola ligger i närheten av Forsebol, på västra sidan av Borekulle. Skolan byggdes 1878 och innehåller bara ett klassrum. Fram till 1926 bodde läraren på skolan i två mindre rum i skolhuset. Dessa togs senare i bruk av skolan och det byggdes en separat lärarbostad.

Skolan stängdes 1952. Sista året gick där bara sex elever. Fyra år senare, 1956, bildades Fjällets hembygdsförening. Föreningen har som mål att bevara den gamla skolan och visa upp hur undervisning bedrevs förr i tiden.

Eds skola öppnas för besök efter överenskommelse med Fjällets Hembygdsförening.
Kontaktperson: Ronny Johansson, telefon 070-340 75 10.

Eds skola

Eds gamla skola ligger på en liten kulle. Byggnaden innehåller ett klassrum på 49 kvadratmeter samt två mindre rum.

Skolbänkar

Del av klassrummet. Observera bänkarna, med ej flyttbara sitsar, samt upphöjningen vid katedern. Orgeln är inte den ursprungliga.

Skolbänk

Så här satt eleverna ursprungligen, fem och fem.

Sidan uppdaterades 20 september 2021