X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkel fråga

En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga. Enkla frågor ska beröra ganska enkla sak-förhållanden och meningen är inte att framkalla någon politisk debatt. En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

Läs mer under "Påverka själv"
Sidan uppdaterades 11 oktober 2021