Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning på gata

Under vintern så ska du kunna ta dig fram även om det har snöat eller är halt på vägarna. Nedan finner du information samt vanliga förekommande frågor angående snöröjning, skottning och halkbekämpning.

Prioriteringar vid snöröjning och halkbekämpning

Mellerud är uppdelat i flera snöröjningsdistrikt och alla gator plogas efter en förutbestämd prioritetsordning.

När snön är lätt börjar vi snöröja vid 3-5 cm snödjup på högprioriterade gator så som bussgator och huvudgator samt utvalda gång- och cykelbanor. Vid 8-10 cm snödjup börjar vi snöröja på övriga gator och parkeringsplatser. När snön är tung snö börjar vi röja vid 3-5 cm och fortsätter till dess att allt är röjt. Snöröjningen ska vara klar 12 timmar efter att snön slutat falla.

Kommunen har, förutom egna maskiner för plogning, ett antal entreprenörer som plogar gatorna i kommunen. Eftersom vi har så många olika entreprenörer ser plogningen inte exakt likadan ut överallt.

Halkbekämpning

Vid risk för halka använder vi ett krossat grus med en storlek på 4-8 mm, som är blandat med salt för att få så bra friktion som möjligt mot underlaget. Detta så att ingen ska halka.

Under vintern kan sand hämtas i mindre mängd för halkbekämpning. Sanden hämtas från en grön sandlåda utanför kommunens förråd. Sandlådan fylls på fortlöpande och är tillgänglig dygnet runt.

Hämtning av sand är endast tillgänglig för enskilda fastighetsägare. Är du bostadsrättsförening eller hyresvärd så ansvarar du själv för införskaffning av sand.

Observera att det inte är tillåtet att åka innanför förrådets portar för att hämta grus.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare vid snöröjning? 

Se Ansvar för fastighetsägare - Skotta snö för information.

Måste plogbilen lägga upp stora vallar vid tomtinfarterna?

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat alternativ när vägen ska plogas. Plogbilen försöker att dela upp snön lika på båda sidor av gatan. Det är inte bra att ploga upp stora snöhögar framför elskåp, brandposter, eller annat. Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har skapats av plogbilen.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att gator som maskiner inte ska bli skadade. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar oavbrutet under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup innan vi börjar snöröja. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

Vem ska skotta gångbanan?

Det är fastighetsägarens skyldighet att skotta och halkbekämpa gångbanan 1,2 meter utanför tomtgränsen. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. Ansvaret står i kommunens författningssamling Gaturenhållning i Melleruds kommun under gångbanerenhållning.

Om det är mycket stora snömängder kan vi behöva använda gångbanorna utmed lågtrafikerade gator att lägga snön på. I så fall behöver inte du som fastighetsägare skotta gångbanan. Snövallar som kan skapas vid fastighetsinfarter ansvarar fastighetsägaren för att ta bort.

Varför är gruset som läggs på gång- och cykelvägar så grovt och vasst?

Vi använder ett krossat grus med en storlek på 4-8 mm, som är blandat med salt för att få så bra friktion mot underlaget som möjligt. Detta så att ingen ska halka. Gruset är dessutom kubiserat för att inte orsaka skador på t. ex cykeldäck. 

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat mycket?

För att göra det lättare för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat. Du kan också parkera på din egen mark. 

När behöver jag göra en felanmälan?

Felanmälan om dålig sikt vid korsningar efter det att röjning är utförd. Isiga gång och cykelvägar efter väderomslag. Synpunkter på snöröjningen, exempelvis om en gata har missats av plogbilen, tar vi emot via felanmälningssidan, via e-post medborgarkontoret@mellerud.se, via besök eller telefon till Medborgarkontoret 0530 - 189 00.

Felanmälan

Medborgarkontoret
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-189 00
Adress:
Storgatan 13
Mellerud

Öppettider:

Måndag - Torsdag: 08.00 - 12.00, 12.45 - 16.00
Fredag: 08.00 - 12.00, 12.45 - 15.00
Dag före helgdag: 08.00 - 12.00
Extraöppet 6 juli: 10.00 - 14.00

Gata/Park-enheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 84

För upplysning och felanmälan av statliga vägar:

Se Aktuell trafikinformation om statliga vägar

Trafikverkets kundtjänst
Telefon: 0771-921 921


Blanketter om ersättning för snöröjning

PDF-dokument Ansökan om vägbidrag med statsbidrag

PDF-dokument Ansökan om vägbidrag utan statsbidrag

Sidan uppdaterades 2 december 2021