Bostad med särskild service

Människor på en idrottsplats

Du som bor hos oss ska kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor och delaktighet i samhället samt få möjlighet att leva som andra.

 • Stötta till ett kultur- och fritidsliv

 • Stöd vid omvårdnadsbehov

 • Möjlighet till gemensamhetsutrymmen som ger möjlighet till samvaro

Melleruds kommun har vi två boendeformer; gruppbostad och servicebostad.

Gruppbostad är ett boende för dig som behöver mycket stöd och närhet till personal dygnet runt. Personal varierar utifrån dina behov. Det finns gemensamhetsutrymmen i anslutning till lägenheterna.

Servicebostad är för dig som vill ha ett mer självständigt boende. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemsamma utrymmen och personal utifrån dina behov.

 

På våra boenden har personal olika spetskompetenser och arbetsmetoder som till exempel:

 • Teckenspråk

 • MI - motiverande samtal

 • Autism

 • Tydliggörande

 • AKK – alternativ kompletterande kommunikation 

Vi som arbetar är stödassistenter och stödpedagoger, detta i ett nära samarbete med vår verksamhetspedagog.

Verksamheternas mål är:

 • Att samtliga aktuella brukare inom verksamheten ges möjlighet att påverka sin insats.

 • Alla boenden har husmöten, där alla kan påverka och önska innehåll i verksamheten.

 • Alla ska ha kunnat, efter förmåga, varit delaktig i en aktuell genomförandeplan.

 • Utveckla välfärdsteknik för att främja självständighet och delaktighet

Insatsen Bostad med särskild service begärs enligt Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss

<strong>Christina Erlandsson</strong> Christina Erlandsson
Enhetschef Boende
E-post: christina.erlandsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 79

Staffan Jansson
Enhetschef Boende och personlig assistans
E-post: staffan.jansson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 64

<strong>Ann-Britt Nordqvist</strong> Ann-Britt Nordqvist
Enhetschef Boende och daglig verksamhet
E-post: ann-britt.nordqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 22

LSS-handläggare
Telefon: 0532-173 16

Telefontid:
Måndag - torsdag kl. 9.00-10.00

Sidan uppdaterades 24 april 2024