Lokalvård

Lokalvårdsenheten har cirka 30 tillsvidareanställda plus vikarier. Enheten har en städavverkningsyta på 47 394 kvadratmeter/dag.

De områden vi städar är bland annat skolor, förskolor, kontor och vissa vårdinrättningar.  

Att bemöta kunden professionellt samt ha kunskap i yrket är viktigt. Därför har samtliga lokalvårdare genomgått SRY/PRYL utbildning (SRY står för Servicebranschens Yrkesnämnd) vilket ger en gedigen kunskap i yrket och ett yrkesbevis.

För en effektiv lokalvård krävs det kunskap om städprodukter och städverktyg samt att du har en bra arbetsteknik. Städningen utförs med moderna redskap, maskiner och städmaterial som finns på marknaden idag med avseende på ergonomi, miljö och hygien.
Vi utgår från att använda kemikalier så lite som möjligt i våra städmetoder. De kemikalier som används i den dagliga städningen ska vara miljömärkta samt parfym- och färgfria i största möjliga utsträckning och förbrukningsmaterial ska uppfylla miljökrav och kommunens miljömål. Vi använder specifika doseringar till våra rengöringsprodukter för att minska användandet av kemiska ämnen.

Lokalvårdare
Sidan uppdaterades 18 april 2023