Medborgardialog

Pratbubblor

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog handlar om att i ett tidigt skede inleda ett samtal där förtroendevalda lyssnar in invånarnas tankar och idéer. Tillsammans diskuterar man möjligheter och prioriteringar för kommunen.

Idag är det inte lika vanligt att invånare är medlemmar i ett politiskt parti. Människor engagerar sig i andra forum och internet har blivit en viktig informations- och kommunikationskanal. Medborgardialog är ett sätt för de förtroendevalda att lyssna på medborgarnas åsikter, ett underlag för att fatta bättre beslut.

Medborgardialoger genomförs för att öka medborgarnas inflytande, men det är inte direktdemokrati. De valda politikerna fattar besluten och dialogen ger kommunens invånare en möjlighet att påverka mellan valen. Graden av inflytande brukar illustreras i ”inflytandetrappan”.

Trappsteg

De olika stegen symboliserar dialogens syfte och hur mycket makt medborgarna har vid beslutsfattning, allt från att medborgarna får veta till att bestämma. Syftet med Melleruds kommuns medborgardialog Tyck om torget är att lyssna in medborgarnas tankar kring torget och de offentliga funktioner som finns där.

Det finns flera metoder att använda sig av i en medborgardialog. Valet av metod beror på fråga och vilka målgrupper som är involverade. Det kan exempelvis vara ”torgdialog” där samtal uppstår genom frågor på stan eller IT-baserade verktyg som frågeformulär på kommunens hemsida.

Sidan uppdaterades 16 november 2021