Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Att vara fysiskt aktiv är ett avgörande steg till bättre hälsa och det är aldrig för sent att börja! Brist på fysisk aktivitet blir ett allt större folkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården arbetar för att finna nya sätt att behandla och förebygga sjukdom. I Melleruds kommun, liksom på flera håll i landet, kan fysisk aktivitet skrivas ut på recept, precis som vanlig medicin. Både barn, vuxna och äldre kan förskrivas fysisk aktivitet på recept.

Kroppen är skapad för rörelse och mår inte bra av för mycket stillasittande. Oavsett ålder får du alltid hälsoeffekter av att röra på dig, i början ger även en liten insats stor effekt.

Rekommendationen

Regelbunden fysisk aktivitet utförs dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet. (FHI)En daglig dos av fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla hälsan genom hela livet.

Ett arbete i samverkan

Fysisk aktivitet på Recept är ett arbete som bedrivs i samverkan med hälso- och sjukvården, kommunens folkhälsosamordnare och handläggare på fritidskontor samt de lokala föreningarna. FAR- recept kan skrivas ut av leg. sjuksköterskor, läkare och sjukgymnast.

Vid frågor kontakta Närhälsan, du hittar kontaktuppifter uppe till höger på sidan.

Hälsoeffekter med fysisk aktivitet

 • Ökar konditionen
 • Påverkar övervikt/bibehåller idealvikt
 • Minskar dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar
 • Behandlar och förebygger diabetes typ 2
 • Förbättrar balans och koordination
 • Bygger upp skelettet, förebygger benskörhet och ökar benmassan vilket medför minskad risk för frakturer
 • Ökar muskelstyrkan och hållfastheten i senor och ledband
 • Minskar risken för belastningsskador.
 • Förbättrar den psykiska hälsan och ökar stresstoleransen
 • Ger bättre sömn
 • Ökar koncentrationsförmågan
 • Ger bättre livskvalitet

Var kan jag träna i Melleruds kommun?

Bad- och simhall
Föreningar
Motionsspår

Rabatt FaR

Bad- och simhall

Kontakt

Karin Kylin
Sjukgymnast
Telefon: 010-441 61 45
Adress:
Närhälsan
Mellerud

Sidan uppdaterades 2 december 2021