Skolkurator

Skolkuratorn deltar i skolans elevvårdsarbete med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Elever kan vända sig till kuratorn med personliga eller sociala problem. Elever kan själva söka upp kurator men det är även möjligt för vårdnadshavare.

Skolkuratorn erbjuder råd-, stöd-, kris- och konfliktsamtal till elev och deltar i värdegrundsarbetet till exempel arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakta oss

Ulla Larsson
Skolkurator
E-post: ulla.larsson@mellerud.se
Mobiltelefon: 070-728 41 96

Ulla är skolkurator för Nordalsskolan.

Stina Persson
Skolkurator
E-post: stina.persson@mellerud.se
Mobiltelefon: 070-994 13 40

Stina är skolkurator för Rådaskolan.

Teresia Tordsdotter
Skolkurator
E-post: teresia.tordsdotter@mellerud.se
Mobiltelefon: 070-005 28 97

Teresia är skolkurator för
Karolinerskolan (måndagar) 
Fagerlidsskolan (tisdagar)

Åsebro skola (onsdagar)
Åsens skola (torsdagar)

Sidan uppdaterades 25 augusti 2021