Underhåll av gator

- för ett rent och trivsamt Mellerud

Få saker engagerar så mycket som om orten är ren eller inte. Hur mycket som än läggs ner på omsorgsfull gestaltning så hjälper den inte mycket om gator och torg upplevs som trasiga och smutsiga.

Underhåll och sopning på kommunens gator och torg görs av Gata och Parkenheten. Med våra specialmaskiner och kunnig personal genomför vi sopning under vår och sommaren på allt från den lilla gångbanan till parkeringsplatsen på torget.

Vid speciella tillfällen som Kanalyra, marknader m.m. så sker även sopning med sopmaskin om så behövs under helgdagar när evenemangen avslutats.

Gatuenheten säljer och så en del av sina tjänster

Kontaktinformation:

Telefon: 0530-183 94

Snöröjning
Sidan uppdaterades 27 september 2021