Riktlinjer färdtjänst

Här finner du Melleruds kommuns riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Överklaga?
Alla beslut om färdtjänst – beviljande eller avslag – kan överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in skriftligen till Kommunstyrelsen, Melleruds kommun, 464 80 Mellerud. För att överklagandet ska kunna prövas, måste handlingarna ha kommit in till Kommunstyrelsen senast tre veckor från den dag då Du fick del av beslutet.

Rondell
Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0530-189 02

Telefontid:

måndag-fredag 08.30-11.30

Sidan uppdaterades 27 september 2023