Afrikansk svinpest

Vildsvin i skog

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den är kostsam och påverkar var vi får röra oss.

Det är fortsatt säkert att äta kött från vildsvin och gris. Men då viruset kan överleva länge i charkvaror och kött från dessa djur är det viktigt att du

  • slänger dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • komposterar ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • om du hittar sjuka eller döda vildsvin, rapporterar det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig till nya platser från dessa två områden.

Läs mer om afrikansk svinpest och se frågor och svar på jordbruksverket.se

Rapportera sjukt eller dött vildsvin – SVA:s rapporteringsfunktion

Kontakta oss

Suzanne Håkansson
Enhetschef, Renhållningsenheten
Telefon: 0530-181 12

Sidan uppdaterades 16 oktober 2023