Adoption

Om du vill adoptera ett barn vänder du dig till Individ- och familjeomsorgen. Telefon: 0530-181 50.

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget. Barnet kommer ofta från ett annat land och en annan kultur. Den adopterade får samma rättigheter som ett barn fött i landet.

För att få ta emot ett adoptivbarn i sitt hem måste man ha ett medgivande från socialnämnden i sin kommun. Inför ett sådant beslut gör en tjänsteman på socialkontoret en utredning. Vi på socialkontoret har lång erfarenhet att arbeta med frågor som rör adoption. Utredningen blir även en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barn som de har ansvaret för.

Utredningen innebär också en tid av förberedelser för det annorlunda föräldraskap som adoption innebär. Det rådgivande inslaget är lika betydelsefullt som det utredande.

Att vara adoptivförälder innebär att man ibland i sin föräldraroll ställs inför situationer som skiljer sig åt än det kanske gör då man är förälder till ett biologiskt barn. Det kan vara händelser som är berikande samtidigt som det kan vara frågor man kan känna sig osäker i hur man ska hantera.

Från om med den 1 januari 2005 är det krav på att blivande adoptivföräldrar genomgår en förberedande utbildning om adoption. Kommunen kommer att ta över ansvaret att anvisa sådan utbildning. I avvaktan på detta, anordnas utbildning som tidigare av någon av de sex adoptionsorganisationer som är godkända av MIA (myndigheten för internationella adoptioner).

För att få mer information om dessa organisationer och om adoptioner i allmänhet kan Du/Ni ta kontakt med MIA. Deras telefonnummer är 08-54 55 56 80.

Sidan uppdaterades 31 augusti 2021