Bodialog

Dialog

Bodialogen är vårt mötesforum riktat mot aktörer från bostadsmarknaden. Syftet är att informera om kommunens planer för bostäder och utveckling inom den närmaste tiden och öppna upp för dialog kring dessa.

Vårt mål är att ge näringslivet en ökad förståelse för och ett ökat engagemang i vårt arbete med att planera bostäder och ett forum för att kunna ge oss bra input i utvecklingsfrågor. Både tjänstemän och politiker deltar i bodialogerna. 

Kommande bodialoger

Ingen bodialog är planerad för tillfället.

Sidan uppdaterades 20 mars 2023