Skolsköterska och skolläkare

Alla elever i Melleruds kommun har tillgång till skolläkare via skolans skolsköterska. Melleruds kommun har även en medicinskt ansvarig skolsköterska.

Skolsköterskan ingår i elevhälsan och står för den medicinska kompetensen vilket omfattar kunskap kring barn och ungdomars utveckling och växande liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Skolsköterskan ska förebygga och identifiera ohälsa samt bedöma planera och genomföra åtgärder som främjar hälsan. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer.

När man tror att det är aktuellt med provtagning, röntgen eller vid akut sjukdom är det lämpligare att vända sig till vårdcentralen.

Kontakta oss

Elisabeth Dahlberg
Skolsköterska
E-post: elisabeth.dahlberg@mellerud.se
Telefon: 0530-182 72
Mobiltelefon: 070-639 51 45

Elisabeth är skolsköterska för Rådaskolan, Anpassad skola och Dahlstiernska gymnasiet.

Solweig Jonsson
Skolsköterska
E-post: solweig.jonsson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 42
Mobiltelefon: 070-322 58 06

Solweig är skolsköterska för Fagerlidsskolan och Nordalsskolan.

Emilia Länsberg
Skolsköterska
E-post: emilia.lansberg@mellerud.se
Mobiltelefon: 0739-73 52 84

Emilia är skolsköterska för
Karolinerskolan (tisdag och torsdag)
Åsebro skola (varannan måndag)
Åsens skola (varannan måndag)

Sidan uppdaterades 29 augusti 2023