X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolsköterska och skolläkare

Alla elever i Melleruds kommun har tillgång till skolläkare via skolans skolsköterska. Melleruds kommun har även en medicinskt ansvarig skolsköterska.

Skolsköterskan ingår i elevhälsan och står för den medicinska kompetensen vilket omfattar kunskap kring barn och ungdomars utveckling och växande liksom kunskap i hälsofrämjande arbete i den fysiska, psykiska och sociala miljön. Skolsköterskan ska förebygga och identifiera ohälsa samt bedöma planera och genomföra åtgärder som främjar hälsan. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer.

När man tror att det är aktuellt med provtagning, röntgen eller vid akut sjukdom är det lämpligare att vända sig till vårdcentralen.

Kontakta oss

Birgitta Trulsson
Skolsköterska
E-post: birgitta.trulsson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 72
Mobiltelefon: 070-639 51 45

Linn Skärlund
Skolsköterska
Telefon: 0530-182 72
Mobiltelefon: 079-066 21 85

Linn är skolsköterska för Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet.

Solweig Jonsson
Skolsköterska
Telefon: 0530-182 42
Mobiltelefon: 070-322 58 06

Solweig är skolsköterska för Fagerlidsskolan och Nordalsskolan.

Anneli Stenberg
Telefon: 0530-180 23
Mobiltelefon: 073-973 52 84

Anneli är skolsköterska för Karolinerskolan, Åsebro skola och Åsens skola.

Sidan uppdaterades 25 augusti 2021