Erikstads kyrka

Den nuvarande kyrkan i Erikstad byggdes 1880-81. Den ersatte då en kyrka byggd 1686, som fortfarande finns kvar i form av en ruin cirka 300 meter väster om dagens kyrka. Kyrkogården runt den gamla kyrkan sköts fortfarande av pastoratet.

Kyrkan från 1686 hade i sin tur ersatt en äldre träkyrka som antas ha varit från 1200-talet. Det är inte klarlagt exakt var denna kyrka låg. Från den ursprungliga kyrkan finns dopfunten, delar av nattvardskalken och en av kyrkklockorna bevarade.

Erikstad nya kyrka renoverades 1946 då kyrkan förkortades och två fönster igensattes. Idag används kyrkan ibland för större konserter.

Erikstads kyrka

Erikstad kyrka är en ganska typisk representant för de svenska 1800-talskyrkorna. Den är något av fotografens mardröm eftersom den södra sidan är nästan helt dold av de träd som kantar kyrkogården.

Karta över Erikstad kyrka

Kyrkoruin

Kyrkoruinen

Dopfunt

Dopfunt från 1200-talet.

Predikstol

Predikstolen

Sidan uppdaterades 15 mars 2023