Första kontakt/inskolning

Första kontakt 
Vårdnadshavare får ett placeringsbeslut och tar kontakt med förskolan. Vi hälsar familjen välkommen samt bestämmer tid för besök. 
   
Vårdnadshavare ska lämna schema över vistelsetiden och inkomstuppgift. Detta görs på barnomsorgswebben senast i samband med att inskolningen börjar. 

Tänk på att registrering av schema måste ske en vecka före ny schemaperiod.

Information om inskolning
Efter överenskommen tid kommer vårdnadshavare tillsammans med barnet till förskolan. Vi samtalar om verksamheten och tittar på lokalerna.  
Inskolning sker individuellt i ca två veckor. Vårdnadshavare är med i början och ska finnas tillgänglig under hela inskolningen.  
Tider görs upp med respektive avdelning.  

Sidan uppdaterades 18 september 2023