Pågående planarbeten

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Camilla Widekärr
Planarkitekt
E-post: camilla.widekarr@mellerud.se
Telefon: 0528-56 71 60

Sidan uppdaterades 19 april 2024