Övrigt

Föreningsstöd kan i vissa särskilda fall utgå via avtal/överenskommelse mellan kommunen och en förening/organisation.
Avtalets konstruktion är specifikt utifrån lokala förutsättningar och innehåller en tydlig beskrivning av vad föreningens/organisations insats består av och det stöd som kommunen ger till föreningen/organisation för genomförandet.

Bidraget är riktad till lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar kommunens vision och värdegrund.

Vem kan söka investeringsbidrag?


Kommunalt investeringsbidrag kan sökas av lokala föreningar registrerade hos
kommunstyrelsen. Företag och privatpersoner är inte behöriga att söka. 

Bidrag kan beviljas till:
• Materialkostnader för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda,
arrenderade eller långtidshyrda lokaler och anläggningar.
• Insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov.
• Insatser för att skapa mötesplatser, särskilt för ungdomar.
• Tillgänglighetanpassning.
• Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel
uppvärmningssystem eller avloppshantering.
• För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en varaktighet på minst fem år.

Föreningar som uppfyller allmänna bestämmelser för bidragsgivning har möjlighet att använda kommunala lokaler till en subventionerad kostnad. Lokalerna kan bokas för enstaka tillfällen eller för en hel säsong.

Bidragets syfte
Syftet är att stötta föreningslivet genom att erbjuda möjligheten att bedriva verksamhet i kommunala lokaler till en subventionerad kostnad.

Villkor
I första hand erbjuds lokaler till föreningar som bedriver sådan verksamhet som lokalen är avsedd för. Tidfördelningen sker utifrån de principer som kommunen har fastställt. I övrigt ska föreningen följa Melleruds kommuns vid var tid gällande bestämmelser och villkor avseende förhyrning för nyttjandet av den berörda lokalen.

Syftet är att stötta föreningar som erbjuder kommunens invånare tillgång till motionsspår i form av löpar-/skidspår, utegym med mera.

Anläggningen ska vara öppen för alla, avgiftsfri samt vara väl uppskyltad och ha ordnad parkering.

Ansökan
Ansökan lämnas senast 30 september.

Steg 1 - Hitta stöd och ansök

Här hittar du e-tjänster för sökbara bidrag och stöd. Genom att logga in på Min sida kan du följa ditt ärende, komplettera din ansökan och ta del av beslutet. Välj bland stöden och gör er ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret för valt stöd och skicka in. En del frågor är obligatoriska, andra är frivilliga att fylla i.

Ansökan om föreningsstöd

Steg 2 - Handläggning

Din ansökan skickas till samordnare inom kommunstyrelsen, som sedan delegerar handläggningen av ansökan som berör andra nämnder till berörd handläggare. Ansvarig handläggare bedömer om din ansökan uppfyller gällande villkor för stödet och kräver in komplettering om det behövs. Läs mer om kommunens regler och villkor för stöden, rutiner för handläggning och fördelning här:

Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun

Steg 3 - Beslut och utbetalning

Handläggningen avslutas med att ett beslut kring ansökan fastslås där din ansökan antingen beviljas eller avslås. Beslutet skickas till föreningens konto och eventuell utbetalning sker sedan till anmält konto.

Sidan uppdaterades 3 april 2024