Frågor och svar om skolskjutsarna

Från och med augusti 2023 kommer skolskjutstrafiken att vara en så kallad öppen skolskjutstrafik i kollektivtrafiken.

Här nedan finns samlade frågor och svar om skolskjutsen.

Ja, den som köper färdbevis kan åka med skolskjutslinjerna 931 - 939. Det är en så kallad öppen skolskjutstrafik vilket betyder att skolbarnen har förtur.

Ja, ett så kallat ”skolkort” kommer att distribueras elever och vårdnadshavare inför skolstarten i augusti 2023.

Nej, det är bara elever som har rätt till skolskjuts enligt kommunens skolskjutsreglemente som får ett skolkort.

Nej, egentligen inte. Men vid enstaka tillfällen kan barnen åka med till skolan. Vid hemresan måste eleven ha ett färdbevis eller så får resan ordnas på annat sätt.

Skolan kan tillhandahålla ett tillfälligt kort som elev kan använda för hemfärden. Under den tid som det tar att få fram ett ersättningskort kan skolan eller kultur- och utbildningsförvaltningen ställa ut ett tillfälligt skolkort. 

Ja, ersättningskort för förlorat skolkort kan beställas via kommunens webtjänst eller via mail till skolskjuts@mellerud.se.

Ja, Melleruds kommun tar ut en administrationsavgift på 200 kronor för ett ersättningskort.

Nej, bussarna stannar bara på markerade hållplatser.

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för barnens säkerhet fram tills barnen går på skolbussen och från det att barnen kliver av bussen vid hemfärd.

Nej, det är i första hand bussentreprenören som ansvarar för säkerhet och ordning på bussen.

Det är skolan som har ansvar för ordning och säkerhet vid och på hållplatserna vid skolan från att eleverna kliver av, till att de stiger på bussarna där. 

Ja, alla skolbarn ska använda säkerhetsbälten vid färd på skolbussen.

Sidan uppdaterades 7 augusti 2023