Om du blir utsatt för hot

Som förtroendevald ska ditt politiska uppdrag i Melleruds kommun präglas av rättssäkerhet och demokrati. Målet är att du ska känna dig trygg och säker i ditt uppdrag.

Tyvärr förekommer hot och våld mot förtroendevalda. Vilket framgått i Politikernas trygghetsundersökning som utförs av det nationella Brottsförebyggande rådet (se länk till höger). Under valår kan hot och våld mot förtroendevalda öka liksom den politiska extremismen.

Det är viktigt att aldrig acceptera eller normalisera att du som förtroendevald blir utsatt för hot eller våld. För att stärka det förebyggande arbetet är det viktigt att anmäla om något inträffar eller om du känner dig hotad.

Det är också viktigt att öka kunskapen om att hot och våld kan förekomma på olika sätt, personligen men också via nätet. Att bli utsatt på sociala medier blir allt vanligare och det är viktigt att anmäla de hot som sker även där.

Ditt parti bör även kunna lämna stöd till dig.

Ta alla hot på allvar!

Upplever du hot på något sätt – anmäl själv till polisen eller genom din partiorganisation. Då ökar chansen att förebygga risker både för dig och dina politikerkollegor.

Ring 112 vid akut händelse! Vid ej akuta händelser gå in på polisen.se eller ring 114 14 (säg "anmälan") för att göra din anmälan. Samtidigt bör du informera kommunens säkerhetschef (kontaktuppgifter till höger).

Webbutbildning

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en webbutbildning som de kallar Tryggt valår. Utbildningen går snabbt att genomföra och är uppdelad i tre olika block. Genomför gärna denna utbildning: Webbutbildning: Ett tryggt valår | SKR

Melleruds kommun erbjuder förtroendevalda en webbutbildning som tar upp riskmedvetenhet och förebyggande tips för ökad trygghet och personsäkerhet. Till webbutbildningen Trygg Politiker

Sidan uppdaterades 11 april 2024