Tillfälligt boende

Ökningen av personer som ansöker om skydd från kriget i Ukraina gör att Migrationsverkets boendesituation är mycket ansträngd. Migrationsverket har därför bett bland annat Melleruds kommun att ta fram av kommunen ägda lokaler som vi tillfälligt kan upplåta till dess att Migrationsverket själva har tillräcklig boendekapacitet. Arbete pågår nu för att stötta Migrationsverket.

I nuläget har vi inte möjlighet att ta emot frivilliga gåvor eller saker. Planeringen och arbete pågår, så låt oss återkomma om behov uppstår.

Med anledning av situationen i Ukraina söker Migrationsverket flera bostadsplatser i första hand i närheten av deras befintliga kontor. Läs mer för på Migrationsverkets hemsida Fastighetsägare och uthyrare

Sidan uppdaterades 12 mars 2022