Fagerlidsskolan

Fagerlidsskolan

Fagerlidsskolan är en skola med cirka 100 elever fördelade i årskurs F-3. Skolan inrymmer även egen gymnastiksal och fritidshem.

Fagerlidsskolan är en liten enhet som möjliggör närhet med all personal. Vi bedriver vår undervisning så att eleverna känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas. Vi har tagit emot många nyanlända elever vilket är oerhört berikande och lärorikt. Vi ställer höga krav på elever och lärare och hur man respekterar sig själv, sin omgivning och andra. Vi arbetar aktivt mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Vi har höga förväntningar på alla elever och vi bekräftar eleverna varje dag. Dessa grundläggande tankar tror vi ska ge goda förutsättningar för lärande och ett socialt välmående för alla på vår skola.

Observera att det på Fagerlidsskolan råder förbud mot nötter, mandel och parfym.

Sidan uppdaterades 3 juli 2023