Hitta hem i Dalsland

Här påbörjas nu arbetet med att få fler att: Hitta hem till Dalsland!

Vad är "Hitta hem i Dalsland"?

Under våren 2024 inleds arbetet med projektet "Hitta hem i Dalsland". Detta initiativ är en gemensam satsning från sex kommuner, Västra Götalandsregionen, näringslivet, civilsamhället och kulturaktörer för att stärka Dalslands attraktivitet som en plats att leva, bo och verka i.

Varför "Hitta hem i Dalsland"?

Sedan 2021 har Fyrbodals kommunalförbund, på uppdrag av Västra Götalandsregionen, drivit arbetet med att förbättra levnadsförhållandena och utvecklingsmöjligheterna i Dalsland genom projektet "Det goda livet i Dalsland". Nu är det dags att ta nästa steg och fokusera på att lyfta fram Dalslands unika kvaliteter under parollen "Hitta hem i Dalsland".

Våra mål:

  • Stärka Dalslands attraktivitet som en plats att leva, bo och verka i.
  • Främja näringslivet och bygga långsiktiga samarbeten över olika branscher och sektorer.
  • Vända den negativa befolkningsutvecklingen och stärka gemenskapen i landskapet.

Hur ska vi göra det?

  • Genom samordnad marknadsföring och informationsstruktur för Dalsland kommer vi att göra det enklare för potentiella inflyttare att få en överblick.
  • Vi kommer att främja samarbete mellan olika aktörer för att öka intresset för Dalsland som bostads- och arbetsplats.
  • Vi ska effektivisera inflyttningsservicen i samtliga kommuner för att göra det smidigt att flytta hit och lära sig om möjligheterna.

Vem riktar vi oss till?

  • Befintliga invånare, företag och organisationer i Dalsland.
  • Potentiella inflyttare som söker hållbara och autentiska livsmiljöer.
  • Olika samhällssektorer som kan bidra till att stärka Dalslands gemenskap och attraktivitet.

Vårt team:

Vi har samlat ett team av engagerade och kompetenta personer från olika delar av Dalsland för att leda och genomföra projektet "Hitta hem i Dalsland". Teamet inkluderar Julia Kvarnlöv, marknadschef Visit Dalsland AB, Kristoffer Ljung, näringslivschef Åmål, Funny Livdotter från Mötesplats Steneby, Linnéa Lindstedt, näringslivsutvecklare från Melleruds kommun och Anna Johansson från Nuntorps Gård. 

Ytterligare operativa resurser i arbetet är styrgruppens arbetsutskott som består av Thomas Forslin, Det goda livet i Dalsland, Viktor Weiberg, Melleruds kommun, Crister Blüme, Bengtsfors kommun och Jenny Christensen, Åmåls kommun.

Projektperiod

Projekttiden löper fram till och med 2026-12-31. 

Kontakt: 

AnnaSara Perslow 0706 - 714 018 - asperslow@gmail.com 

Ulf Adolfson 0768 - 508 658 ulf.adolfsson@mellerud.se

AnnaSara Perslow, Ulf Adolfson och Viktor Weiberg
AnnaSara Perslow, inflyttningslots för Hitta hem i Dalsland, Ulf Adolfson, projektledare Melleruds kommun, Viktor Weiberg, tillväxtchef Melleruds kommun.
Fyrbodal, Det goda livet i Dalsland, Västra Götalandsregionen
Sidan uppdaterades 10 april 2024