Medborgarundersökning 2010

Denna rapport avser medborgarundersökningen i Melleruds kommun hösten 2010. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 14 september – 8 november med ett urval på 500 personer i åldrarna 18–84 år. Svarsandelen blev 54 procent i Melleruds kommun.
Undersökningen består av tre delar:

A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på

B. Medborgarna om kommunens verksamheter

C. Medborgarna om inflytandet i kommunen

Jämförelser med resultat från ”samtliga” kommuner avser de 64 kommuner som varit med i undersökningen våren eller hösten 2010. Även i tabeller med jämförelser med kommuner i samma storleksklass är de ingående kommunerna begränsade till dem som var med i undersökningen våren eller hösten 2010.
De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex,
vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Betygsindex över 75 kan betraktas som väl godkända.

PDF-dokument Medborgarundersökning 2010

PDF-dokument Rapportbilaga

Sidan uppdaterades 20 oktober 2021