Rätten att överklaga

Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i förvaltningsdomstol, i första hand i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Sidan uppdaterades 24 april 2024