Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturhistoriska byggnadsinventeringar

Syftet med byggnadsinventeringar har varit att ur kulturhistorisk synpunkt systematiskt kartlägga och klassificera byggnader och miljöer som du kan se runt om i kommunen. Materialet är tänkt att vara en källa till kunskap om kommunens historia och utveckling, och framför allt den byggda miljöns innehåll och kulturvärden. Det riktar sig både till beslutsfattare inom kommunen och till kommunens medborgare. Ett annat viktigt syfte är att öka intresset för bevarande och inspirera allmänhet och fastighetsägare, som ju ändå har det tyngsta ansvaret för att kulturmiljöerna sköts, till direkta vård- och bevarandeinsatser.

PDF-dokument Byggnadsvård av kulturbyggnader

Kulturhistoriska byggnadsinventeringar

Dessa byggnadsinventeringar finns i Melleruds kommun. Klicka på den inventering ni vill läsa så öppnas den i PDF-format i nytt fönster.

Byggnadsminnen

En byggnad som är speciell genom sitt kulturhistoriska värde kan förklaras som byggnadsminne. Det kan även utgöras av park, trädgård eller annan anläggning.

I kommunen finns tre byggnadsminnen:

  • Ekholmens herrgård, belägen söder om Gunnarsnäs kyrka, är sedan 1978 bygg-nadsminne och dess välbevarade huvudbyggnad från 1799 är en av få byggnader med skifferbeklädnad både på tak och väggar. Ekholmens herrgård utgör ett viktigt inslag i riksintresset kulturmiljö för område P16 Gunnarsnäs.
  • Mangårdsbyggnad med magasin, Svecklingebyn 1:39, parstuga uppförd 1806 med skiffertak och rödfärgad panel och är en av de mest ursprungliga och bäst bevarade i Dalsland.
  • Akvedukten i Håverud blev byggnadsminne 2013. Förutom akvedukten i Håverud, med fyra slussar och vissa mindre byggnader, ingår även kamrersbostaden, arkivet, magasinet och två slussar i Upperud i byggnadsminnet.
  • Fyren vid Hjortens udde uppförd 1852 blev byggnadsminne 2017. 
Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Sidan uppdaterades 25 maj 2022