Blanketter och broschyrer

Blanketter

Blanketter

På länken nedan finner du alla blanketter för ansökningar, exempelvis bygglov, eldstad, egensotning och strandskyddsdispens. De går att ladda ner för att skriva ut, eller fylla i på datorn och skriva under med digital underskrift (bank ID). 
Alla blanketter går även att hämta ut på Medborgarkontoret, Storgatan 13.

Länkar till ansökningsblanketter

E-tjänster bygga och bo

PDF-dokument Anmälan om enkelt avhjälpta hinder

PDF-dokument Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Checklistor

PDF-dokument Bygglov

PDF-dokument Attefallshus/Attefallstillbyggnad

PDF-dokument Strandskyddsdispens

Broschyrer

Får jag bygga? - En broschyr om bygglov, anmälningar etc.

Är tomten eller byggnaden ovårdad?

PDF-dokument Installera eller ändra en eldstad

Krav på funktionskontroll av ventilationssystem

PDF-dokument Enkelt avhjälpta hinder

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Sidan uppdaterades 22 maj 2024