Lagar och förordningar

Byggnadsnämnden beslutar enligt följande lagar och förordningar:

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och byggförordningen (PBF)

Boverkets byggregler (BBR) 

Miljöbalken (MB)

 

Sidan uppdaterades 21 april 2022