Våld i ungas relationer

Hand som stoppar ett slag

Är du som ung individ utsatt för våld i din parrelation eller kanske vet du någon i din närhet som är utsatt för våld i sin parrelation.

Våldet och situationerna kan se ut på många olika sätt. Nästan alltid finns någon form av psykiskt våld med i bilden. Många som utsätts beskriver det som att de är i en “destruktiv relation” där de utsätts för små och stora övergrepp under en längre tid. Den som utsätter tar makt över den andra genom att göra så att hen känner sig hotad, pressad eller otrygg. Den som blir utsatt kan känna sig tvungen att anpassa sitt liv för att skydda sig.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill" - Per Isdal

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin partner, exempelvis mot flickvän eller pojkvän, eller när en ung person blir utsatt av den hen är tillsammans med. Det kan också innebära att bli utsatt av eller utsätta någon hen träffar, ligger med eller har varit tillsammans med tidigare för våld. Våld finns i både hetero och homoförhållanden och i förhållanden med icke-binära personer.

Våldet kan vara:

  • Fysiskt i form av slag eller sparkar
  • Psykiskt våld är att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv.
  • Sexuellt våld är att gå över någons sexuella gränser
  • Digitalt våld kan innefatta att hota att sprida privata foton eller filmer i sociala medier.

Ta kontakt med oss på Öppenvårdsenheten. 

Tveka inte att ta kontakt med oss oavsett om du är utsatt, eller upplever att du utsätter din partner för makt och kontroll. Läs mer på vår ungdomssida och på råd och stöd. 

Ungdomar 12-18år

Råd och stöd -Öppenvårdsenheten

 

Sidan uppdaterades 24 april 2024