Föreningsarkivet

Föreningsarkivet i Mellerud, FAM, bildades den 30 oktober 1995 på förslag av Kommunstyrelsen.

Föreningsarkivets uppgift är att samla in och bevara arkivhandlingar från föreningar i Mellerud. Ändamålet är att ta hand om, ordna och vårda föreningarnas handlingar, främst protokoll och kassaböcker. Föreningarnas handlingar är viktiga bitar av Melleruds kommuns lokala historia och vårt kulturarv.

Arkivet förvaras i en av kommunens arkivlokaler. FAM tar också emot arkiv från föreningar som har upphört.
Eftersom Föreningsarkivet innehåller enskilda/privata arkiv bestämmer varje förenings styrelse själv om deras inlämnade handlingar ska vara tillgängliga för forskning eller inte. 

Kontakt

Josefin Sandling
Arkivarie
Telefon: 0531-526 019

Sidan uppdaterades 3 november 2023