Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Upp
AB Melleruds Bostäder
Melleruds Bostäder är det kommunala bostadsbolaget i Melleruds kommun.
Akvedukten i Håverud
Akvedukten i Håverud är Dalslands största sevärdhet.
Anslagstavla
Melleruds kommuns officiella anslagstavla
Ansökan om barnomsorg
Du kan ansöka om barnomsorg om du arbetar, studerar eller aktivt söker arbete.
Arbete inom socialförvaltningen
Sök arbete som timvikarie inom Socialförvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika insatser som stödjer individer att komma vidare och nå sina mål.
Avfall och återvinning
Information om hämtningsdagar, sortering av hushållsavfall, återvinningsstationer, återvinningscentral med mera.

B

Upp
Bad och simhall
Bad- och simhall samt badplatser i Melleruds kommun
Badtemperaturer
Badtemperaturer vid kommunens badplatser
Barn, ungdom och familj
Information om familjefrågor som ungdomsmottagning, adoption, borgerlig vigsel med mera.
Barnomsorgswebben
Ansök, ändra eller säg upp barnomsorg i Melleruds kommun.
Beräkna avgift
Beräkna avgift för barnomsorg.
Bibliotek
På biblioteket kan du låna böcker, få tillgång till datorer, kopiering, konstutställningar och filmuthyrning. Du kan även läsa tidningen tillsammans med en kopp kaffe.
Biografer
Håfreströms Bio i Åsensbruk och Centrumsalongen i Mellerud.
Biståndsenheten
Biståndsenheten utreder och beslutar om behov av stöd och hjälp i ditt hem eller plats i särskilt boende/ korttidsboende. Vi utreder och bedömer ditt behov utifrån Socialtjänstlagen.
Blanketter
Här finns Melleruds kommuns blanketter. Du kan söka upp, hämta hem, fylla i samt skriva ut dem på din skrivare.
Boende för besökare i Melleruds kommun
Boende för besökare i Melleruds kommun.
Bokslut, bokslutsprognoser, delårsbokslut
Här kan du ta del av kommunens ekonomiska rapporter och prognoser.
Bowling
Spela bowling i Mellerud.
Budget
Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget. Här finns mer information om budget för innevarande år samt kommande år.
Bygga och bo
Information om byggande, boende, miljö, trafik och gator med mera.
ByggaBo
Information om mässan ByggaBo.
Bygglov
Information om bygglov i Melleruds kommun.

C

Upp
Campingar i Melleruds kommun
Fina campingar i Melleruds kommun.

D

Upp
Dalbergså gästhamn
Dalbergså gästhamn vid Vänern.
Dalslands Miljö- och energiförbund
Här kan du läsa om miljöarbetet i Melleruds kommun. Melleruds kommun samordnar miljöarbetet genom Dalslands Miljö- och energiförbund.
Demokrati och politik
Demokrati och politik i Melleruds kommun.
Driftinformation
Driftinformation Melleruds kommun

E

Upp
e-faktura VA/Renhållning
faq e-faktura VA/Renhållning
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen i Melleruds kommun.
Eldning utomhus
Lär dig att elda säkert utomhus.
Elevhälsa och skolhälsovård
Av skolsköterskan får du hjälp om du blir sjuk. Du får även göra regelbundna hälsobesök.
EU-information
Information om EU-frågor i Melleruds kommun.
Evenemang
Evenemang i Melleruds kommun.

F

Upp
Fagerlidsskolan
Fagerlidsskolan i Mellerud.
Falsk information
Det bästa skyddet mot falsk information är att vara källkritisk
Familjefrågor
När man skaffat familj uppstår svårigheter då och då. För det mesta klarar man problemen inom familjen, men ibland behövs professionell hjälp och stöd av någon utomstående som har tystnadsplikt.
Finansiell profil
Kommunens finansiella profil.
Fiske
Information om fiske i Melleruds kommun.
Flytta till Mellerud
Information till dig som tänker flytta till Mellerud.
Fonder
Sök bidrag från fonder som Melleruds kommun förvaltar.
Fritidshem
Nordalsskolans fritids i Mellerud.
Färdtjänst
Färdtjänstens uppgift är att underlätta för funktionshindrade personer att leva ett aktivt och självständigt liv.
För anställda
Länkar till system för anställda i Melleruds kommun.
Fördjupad översiktsplan
Fördjupad översiktsplan har som syfte att fördjupa kunskaperna om, och komma med förslag till hur samhället bör utvecklas, inom ett mindre geografiskt område.
Föreskrifter
Här hittar du föreskrifter och regler för kommunal verksamhet.
Företag/Föreningar
Information till föreningar som behöver anställa personal.
Företagsregister
Sök företag i Melleruds kommun.
Förskola
Verksamheter för barn mellan 1 - 5 år.
Förtroendevalda i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Förtroendevalda i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

G

Upp
Grannsamverkan
Med grannsamverkan ökar tryggheten i ett bostadsområde.
Grillplatser
Vill du grilla ute i naturen? I Mellerud finns det fasta grillplatser i kommunen. På några av platserna finns det även bänkar och stockbord. 
Grottan i Heden
Grottan i Heden i Melleruds kommun.
Grundskolor
Grundskolorna i Melleruds kommun.
Gymnasiet
Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud.
Gästhamnar i Melleruds kommun
Information om gästhamnar i Melleruds kommun.

H

Upp
Hemtjänst
Du kan få hjälp med att bo hemma. Hjälpen kan bestå av: personlig hygien, toalettbesök, städning, inköp, ledsagning och färdiglagad mat.
Hemvård - kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till Hemvården i Melleruds kommun.
Håveruds gästhamn
Håveruds gästhamn vid Dalslands kanal.

I

Upp
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som behöver olika biståndsinsatser får den hjälp de kan behöva.
Internationellt
Hur arbetar kommunen internationellt?
Internationellt finansierade projekt
Här finns information om vilka internationella projekt som pågår.
Invånare i tätorter
Antal invånare i tätorter i Melleruds kommun.

J

Upp
Jobba i Melleruds kommun
Sök lediga jobb i Melleruds kommun

K

Upp
Kallelser
Kallelser till förtroendevaldas sammanträden.
Karolinerskolan
Karolinerskolan i Dals Rostock.
Kartor
Diverse kartor Melleruds kommun
Kommun och politik
Läs bland annat om den politiska organisationen och de kommunala förvaltningarna. Vem tar beslut, vad tänker kommunen lägga pengar på med mera?
Kommunal författningssamling
Kommunens samlade förordningar och reglementen.
Kommunala bolag
Kommunala bolag i Mellerud.
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådets protokoll.
Kommunala förvaltningar
Förvaltningar i Melleruds kommun.
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådets protokoll.
Kommunala ungdomsrådet
Kommunala ungdomsrådets protokoll.
Kommunalförbund
Kommunförbund där Melleruds kommun ingår.
Kommunarkivet
I Melleruds kommunarkiv sparas gamla handlingar.
Kommunens ekonomi
Ekonomin i Melleruds kommun.
Kommunens historia
Kommunens historia med styrande och ombildningar.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges protokoll.
Kommunkansliet
Kommunkansliets uppgift är att ge administrativt stöd till kommunstyrelsen, kommunkansliets ledning och övriga fyra enheter.
Kommunplan
Strategisk utvecklingsplan
Kommunvapnets historia
Melleruds kommunvapens historia.
Konsumentvägledning
Konsumentrådgivaren ger dig information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument och råd om du är missnöjd med en vara, ett utfört arbete med mera.
Kontakta oss
Kontakta Melleruds kommun.
Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som ger socialt stöd till dig som har någon form av funktionsnedsättning.
Kroppefjälls förskola
Kroppefjälls förskola i Dals Rostock.
Kulturbruket på Dal
Protokoll från styrelsen som driver Kulturbruket på Dal.
Kulturskola
Kulturskolan i Mellerud erbjuder undervisning i sång, dans och musik.
Kvalitets- och utvecklingsarbete
Kommunen bedriver ett kvalitets- och utvecklingsarbete i syfte att effektivisera verksamheten och kunna erbjuda en hög servicenivå.
Köpmannebro gästhamn
Köpmannebro gästhamn vid Vänern.

L

Upp
Ledig mark
Lediga företagstomter i Melleruds kommun.
Lediga jobb
Sök lediga jobb hos Melleruds kommun.
Lediga lokaler
Lediga företagslokaler i Melleruds kommun.
Luften är fri – friluftslivets år 2021
Sveriges största satsning på friluftsliv. Häng med oss i friska luften och upptäck alla fantastiska friluftsaktiviteter som Mellerud har att erbjuda.
Lundens förskola
Lundens förskola i Mellerud.
Lån iPad/dator
Lån av iPad och datorer i skolan.
Lån iPad/dator
Lån av iPad och datorer i skolan.
Läsårstider
Läsårstider i kommunens skolor.

M

Upp
Markusgården
Markusgårdens förskola i Mellerud.
Medborgarkontoret
Medborgarkontoret ger svar på det mesta som rör Melleruds kommun.
Motionsspår
Information om motionsspår i Melleruds kommun.
Museer
Läs om de olika museerna som finns i Melleruds kommun

N

Upp
Naturinformation i Melleruds kommun
Läs om den fantastiska naturen i Melleruds kommun.
Näringsliv och arbete
Sök arbete eller starta företag i Melleruds kommun.
Näringslivsråd
Näringslivsrådet i Melleruds kommun.

O

Upp
Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.
Omsorg och hjälp
Omsorg, stöd och hjälp i Melleruds kommun.

P

Upp
Padelbanor
Padel Center Mellerud är en toppmodern och fräsch nybyggd anläggning med fyra padelbanor.
Parkering
Här hittar du information om parkering i Melleruds kommun.
Politisk ordlista
Förklaring av ord som används inom politiken.
Press
Logotyper och bilder från Melleruds kommun.
Protokoll
Protokoll från förtroendevaldas sammanträden.

R

Upp
Rådaskolan
På Rådaskolan i Mellerud finns årskurs 7-9.

S

Upp
Sevärdheter i Melleruds kommun
Sevärdheter i Melleruds kommun.
Skatten
Skatten i Melleruds kommun.
Skola och barnomsorg
Skola och barnomsorg i Melleruds kommun.
Skolbarnsomsorg
Fritidshem för elever i förskoleklass och grundskola med tillsynsbehov utöver skoltiderna.
Skolskjutsar
Skolskjutsar i Melleruds kommun.
Skyddsrum
Titta var det finns skyddsrum
Sommarjobb och semestervikariat
Sök sommarjobb och semestervikariat hos Melleruds kommun.
Sommarjobb årskurs 9 samt årskurs 1 på gymnasiet
Du som går ut årskurs 9 och du som gått ut årskurs 1 på gymnasiet kan söka sommarjobb på Melleruds kommun.
Statistik
Statistik om Melleruds kommun.
Stöd och service - funktionshindrade
Information till människor med svårigheter i den dagliga livsföringen. Här finns även den kommunala psykiatrin.
Sunnanå gästhamn
Sunnanå gästhamn vid Vänern.

T

Upp
Tallåsens förskola
Tallåsens förskola i Åsensbruk.
Taxor
Aktuella taxor i Melleruds kommun.
Tennisbanor
Tennisbanor i Melleruds kommun.
Terrorattentat
Tips vid terrorattentat
Tillgänglighet
I Melleruds kommun pågår ett ständigt arbete med att förbättra tillgängligheten.
Tillstånd
Tjänstedirektivet syftar bland annat till att ta bort tung och onödig byråkrati, förenkla administrationen för tjänsteleverantörer och stärka tjänstemottagarnas rättigheter.
Trafik och gator
Information om gator, vägar, parker och trafik.
Trafikarbeten vid Västerråda handelsområde
På Västerråda-området utförs just nu åtgärder för att höja trafiksäkerheten vid det nya köpcentret.
Trafiksäkerhetstips - reflexer
Reflexer är ett bra trafiksäkerhetstips
Trygg och säker
Trygghet, säkerhet, kris och beredskap i Melleruds kommun.
Turism
Turism i Melleruds kommun.

U

Upp
Underhåll av gator
Gaturenhållning i Melleruds kommun.
Upperuds gästhamn
Upperuds gästhamn vid Dalslands kanal.
Upphandling
Information om Melleruds kommuns offentliga upphandlingar.
Uppleva och göra
Uppleva och göra i Melleruds kommun.
Utsiktsplatser
Utsiktsplatser i Melleruds kommun.

V

Upp
Vandring
Fina vandringsleder i Melleruds kommun.
Vatten och avlopp
Information om vatten och avlopp i Melleruds kommun.
Vuxenutbildning
Information om utbudet av vuxenutbildning.
Vård och omsorg
För att underlätta äldres dagliga tillvaro erbjuder kommunen hjälp och service av många olika slag.
Vårdcentral
Vårdcentralen i Mellerud heter Närhälsan.
Värmebölja
Information om tips inför och vid värmebölja

W

Upp

Y

Upp
Ymers förskola
Ymers förskola i Mellerud.

Ä

Upp
Ängenäs
Ängenäs demensboende

Å

Upp
Åsebro förskola
Åsebro förskola med barn 1-5 år.
Återvinningscentral Hunnebyn
Hunnebyn är kommunens återvinningscentral.

Ö

Upp
Överförmyndare
Blanketter hos Överförmyndaren.
Översiktsplanering
Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen och visa huvuddragen för hur mark och vatten ska användas i framtiden.

Sidan uppdaterades 11 februari 2020