Återvinningscentralen i Hunnebyn

Återvinningscentral Hunnebyn

I Melleruds kommun finns en återvinningscentral för hushållen. Det är Hunnebyns avfallsanläggning som även fungerar som mottagningsstation för hushållens farliga avfall och hushållens elavfall. Skillnaden på en återvinningsstation och en återvinningscentral är att återvinningscentralen är bemannad, där personalen hjälper er med hur ni sorterar rätt, och här kan du även lämna följande:

Som privatperson betalar du för detta:

  • Grovavfall

Som privatperson kan du även lämna normala mängder av detta gratis:

För företag - se sidan för verksamheter/företag.

Begränsat antal fria besök på Hunnebyn 

Antalet besök per kalenderår är 6 gånger för villa, 3 gånger om du bor i lägenhet  och 3 gånger för fritidsboende per fastighet. Detta gäller för er som betalar grundavgift för renhållning, vilket gäller alla fastigheter som anses beboeliga. 

När du kommer första gången på året går du in till personalen för att bli registrerad och ett besökskort utfärdas till dig. Det kortet ska du sedan ha med dig varje gång du besöker Hunnebyn. Glömmer du kortet så får du betala vid det tillfället. Har du däremot tappat bort kortet så får du betala för besöken året ut. Kortet ska stämplas varje gång du kommer och en registrering görs i vårt datasystem manuellt. Besökskort gäller bara för fastigheter avsedda som boende för privatpersoner, därmed får ingen form av verksamhet bedrivas på fastigheten. Verksamheter betalar vid sina besök. 

Genomskinliga säckar på Hunnebyn ÅVC

I samband med revidering av tidigare antagen renhållningsföreskrift (2020) för kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud  och Färgelanda, ska det avfall (grovavfall) som lämnas i säck, packas i genomskinliga säckar (Bilaga 1, Renhållningsföreskrifter). Så det avfall som packas i säckar ska lämnas i genomskinliga säckar vid Hunnebyns återvinningscentral. 

Färgade säckar som slängs innehåller ibland ej sorterat avfall och vassa föremål och nu önskar vi genomföra ytterligare satsning genom att det avfall sorteras på rätt sätt vid vår återvinningscentral. Ej transparanta säckar kan då medföra en risk för personalen på vår återvinningscentral. Genomskinliga säckar finns att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker samt byggvaruhus och liknande. Går även att hitta på nätet där det finns mera att välja mellan och i olika kvalité. 

Men är det så att du redan har hunnit packa avfall i färgade säckar vill vi att du öppnar upp och tömmer dessa i korrekt behållare på vår ÅVC. Kontakta oss

Återvinningscentral
Telefon: 0530-189 80

Adress:
Hunnebyn Återvinningscentral 1
464 91 Dals Rostock

Öppettider Hunnebyns Återvinningscentral 2023

Lördagsöppet 9.00 - 14.00:

7/10, 18/11, 16/12.

I samband med lördagsöppet är följande måndag stängt:

11/9, 9/10, 20/11, 18/12.

Övriga måndagar: 7.15 – 15.30
Tisdag & torsdag: 7.15 - 15.30
Onsdag: 7.15 – 18.00
Fredag: 7.15 – 14.15

Avvikande öppettider 2023:

 

Genomskinliga säckar
Sidan uppdaterades 22 augusti 2023