Kroppefjäll

Fiske inom Kroppefjälls fiskevårdsområde kräver fiskekort.
Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, id, karp, mört, regnbåge och öring

Kroppefjälls fiskevårdsområde omfattar:

 • Dammtjärn
 • Grästjärn
 • Långtjärn
 • Övre Strussåstjärn
 • Nedre Strussåstjärn
 • Helvetestjärnet
 • Kotjärnet
 • Långetjärnet
 • Rötjärnet
 • Skedtjärnet
 • Mörttjärn

Mer information finns under "Länkar".

Långetjärn
Sidan uppdaterades 1 oktober 2021