Gymnasievalet

Behörighet och ansökan
För behörighet till yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. För behörighet till högskoleförberedande program krävs behörighet i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen. Den sökande skall dessutom vara under 20 år och inte tidigare ha slutfört gymnasieutbildning. Alla elever inom Fyrbodal söker till gymnasiet via Fyrbodals webbplats. I slutet av januari månad skickas ett brev med inloggningsuppgifter till målsman för alla elever i årskurs 9. Ansökan ska vara gjord senast den 1 februari. Ansök via Fyrbodals hemsida www.soktillgymnasiet.se 

Frisök och urval
Elever har rätt att söka nationella program och nationella inriktningar i hela landet, även om utbildningen erbjuds i hemkommunen. Frisök innebär att man som elev kan bli antagen till utbildning i annan kommun, om det finns lediga platser. Eleven är då andrahandsmottagen. Om utbildningen är riksrekryterande blir eleven förstahandsmottagen och konkurrerar på lika villkor som kommunens egna elever.
Frisök gäller de elever som söker till årskurs 1. Urval görs bland behöriga sökande, i första hand de som är hemmahörande i kommunen och i andra hand bland dem som söker från annan kommun. Till de estetiska programmen kan betygen kompletteras med ett frivilligt färdighetsprov. Proven genomförs under vårterminen. Mer information finns på hemsidan under Program.

Antagningsbesked och svarsbesked 
I början av april publiceras preliminära antagningsbesked på webben, vilka bygger på höstterminsbetygen för de som går i årskurs 9. Övriga söker på sina slutbetyg. Observera att preliminärt antagen inte är detsamma som slutligt antagen. Slutligt antagningsbesked baseras på slutbetyget och finns på webben omkring 1 juli. Svarsbesked om du tackar ja eller nej till erbjuden utbildningsplats, lämnas via webben.

Kontakta oss

Karoline Larsen Andersson
Studie- och yrkesvägledare
E-post: karoline.larsen.andersson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 60

Sidan uppdaterades 12 augusti 2021