Fritidshem

Lekande barn

Fritidshem är till för barn i åldrarna 6-13 år. Du måste själv anmäla om ditt barn har behov. Barnet flyttas inte automatiskt över från förskolan till fritidshem vid skolstart. Det är heller inte automatisk överflyttning till nytt fritidshem när barnen byter skola

Du ansöker om fritidshemsplats på barnomsorgswebben som finns på kommunens hemsida www.mellerud.se.

Vid ansökan om fritidshem krävs ett intyg som bekräftar att du arbetar eller studerar. Intyget ska visa hur mycket du arbetar eller studerar. När ansökan och sysselsättningsintyg från vårdnadshavare inkommit meddelar förvaltningsadministratören vårdnadshavare och fritidshem när placeringen kan starta. Vårdnadshavarna kontaktar då fritidshemmet för att komma överens om inskolning.

Om du som vårdnadshavare blir arbetssökande eller går på föräldraledighet upphör rätten till fritidsplats.

Kontakt

Linda Eriksson
Administratör
E-post: linda.eriksson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 17

Sidan uppdaterades 23 december 2021