Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Sidan uppdaterades 17 april 2024