Ungdomsdemokrati

Under läsåret 2009/2010 genomförde Melleruds kommun tillsammans med Vårgårda och Bollebygds kommuner samt två regionala organisationer i sydöstra Skottland ett projekt kring ungdomsdemokrati. Målet var att hitta nya sätt för dialogen mellan de unga och makthavarna samt att bilda olika nätverk för detta.

Inom ramen för projektet besökte en grupp ungdomar från de svenska kommunerna Skottland i november 2009. Man fick då bland annat inblick i The Scottish Youth Parliament, där ungdomar utövar inflytande på nationell nivå.

I mars 2010 besökte de skotska ungdomarna Sverige och tillbringade då en dag i Mellerud.

Projektet följdes upp av ett nytt dito 2013. Den här gången har de svenska och skotska ungdomarna arbetat med FNs barnkonvention och hur den kan tillämpas i kommuner. Projektet är inte avslutat än (detta skrivs i september 2013). Det kommer bland annat att resultera i en så kallad verktygslåda för skolor och annan ungdomsverksamhet, med tips på hur man kan arbeta praktiskt med konventionen.

Grupp med ungdomar
Mellerudsdeltagare i projektet 2009/2010.
Logotyp "Ung och Aktiv i Europa"
Projektet stöddes av Ungdomsstyrelsen via deras program "Ung och Aktiv i Europa".
Sidan uppdaterades 11 oktober 2021