Lotteriregistrering

Medborgarkontoret är ansvarig för beviljande av registrering för kommunlotterier till föreningar. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

Ansökan om registrering för lotteri

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen.

Lotterier och tillstånd

Från 1 januari 2019 inför Sverige en ny spelreglering. Denna gäller även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Medborgarkontoret är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotteriregistreringar hos allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Vem kan söka registrering?

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att anordna lotterier enligt Spellagen (2018:1138). Föreningen ska dessutom uppfylla följande:

 • Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar m m).
 • Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 • Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

5-årsregistrering
Med en 5-årsregistrering, enligt Spellagen 6 kap. 9 §, kan en förening anordna flera lotterier under fem år, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger 33⅓ prisbasbelopp (för 2024 = 1 908 090 kr) under en femårsperiod.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan lotter och vinster köps in.

Med en registrering kan föreningen inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Lotterikontrollant

För varje 5-årsregistrering utser föreningen själv en utomstående kontrollant. Deras enda ersättning som kan utgå är kontrollantarvode från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett eventuellt kontrollantarvode för varje lotteri.

Avgifter och lotteriredovisning

Kommunen tar ut en avgift på 500 kr för registreringen. Registreringsavgiften faktureras direkt efter godkännandet.

Senast den 1 april varje år och vid registrerings – periodens slut skall kontrollanten redovisa föreningens lotteriverksamhet till kommunen.

 

Lotterier som inte behöver registrering

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. De spelen ska uppfylla vissa krav enligt Spellagen 3 kap. 5 §:

Variant 1:

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, 2024 14 kr
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, 2024 955 kr

Variant 2:

 • Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, 2024 14 kr
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, 2024 955 kr

 

Ansökan skickas till:
Melleruds kommun
Medborgarkontoret
Box 64
46480 MELLERUD

 

Sidan uppdaterades 7 februari 2024