SmåKom

De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige har sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk – SmåKom – för att bättre kunna hävda sina intressen och föra en dialog om små kommuners angelägenheter med myndigheter, regering och riksdag.

Logotyp SmåKom
Länkar
Sidan uppdaterades 9 maj 2023