Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Syfte är

att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre

att rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare

att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering

att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar

att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna

att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021