Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Syfte är

att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre

att rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare

att rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering

att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar

att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna

att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021