Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Mellerud kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl om du även har ett kontinuerligt tillsynsbehov.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Så här gör du för att ansöka

1. Fyll i eller skriv ut blanketten

Gå till e-tjänsten: Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

2. Be din läkare att fylla i intyget

Din läkare ska fylla i intyget. Ansöker du på grund av psykiska problem ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda intyget och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.

3. Fyll i och skicka in

Fyll i resten av ansökan och skicka in.

Medborgarkontorets handläggare bedömer din ansökan, och samråder i vissa fall med en förtroendeläkare. Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet hem till dig. Om du får avslag på din ansökan, kan du lämna in en överklagan till Medborgarkontoret inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Kommunen avgör om överklagandet har inkommit i tid och skickar sen överklagandet vidare till Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterades 11 september 2023