SparbankSalongen, Kulturbruket på Dal

Sparbankssalongen

Finns på Parkgatan 8.

243 platser i biosittning

Utrustning:

Salongen är fullt utrustad med högkvalitativt ljud- och ljussystem, bildprojektor, hörslinga samt flygel.

 

Taxa för extern uthyrning av Kulturbruket på Dal

Föreningar och studieförbund

Halvdag (4 timmar) 2300 kr, heldag (8 timmar) 3900 kr

Företag, privatpersoner

Halvdag (4 timmar) 4500 kr, heldag (8 timmar) 7300 kr

Tekniker kan tillhandahållas av Kulturbruket på Dal till en timkostnad av 475 kr/h + moms.

Vid stora arrangemang där personella insatser erfordras från Kulturbruket på Dal lämnas pris enligt offert.

 

Avgift uttas inte för:

Melleruds kommuns nyttjande debiteras inga hyreskostnader
Respektive nämnds och styrelses egen verksamhet
Politiska gruppmöten
Lokala fackliga möten

Bokning

Kulturbruket på Dal
E-post: info@kulturbruketpadal.se
Telefon: 0530-182 78

Sidan uppdaterades 29 maj 2024